ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ-ΑΠΟΔΟΣΗ ΚΩΣΤΑ ΣΤΑΪΚΟΠΟΥΛΟΥ

ΑΥΤΟΤΕΛΕΙΣ  ΠΑΡΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΟΥ ΘΕΑΤΡΟΥ ΣΚΙΩΝ

<<<  Ε  Ι  Σ  Ο  Δ  Ο  Σ    Ε  Λ  Ε  Υ  Θ  Ε  Ρ  Η    Σ  Ε    Ο  Λ  Ο  Υ  Σ   >>> 

<<<          Νέο έργο σε τρεις πράξεις και είκοσι τρεις σκηνές και σε ένα γνώριμο, παραδοσιακό στυλ. Λαμβάνουν μέρος δέκα τρία πρόσωπα και η παρουσίασή του προϋποθέτει 1-2 βοηθούς. Με το σκεπτικό ότι πάντα υπάρχουν χειρότερα, η θλιβερή υπόθεση του έργου αντιμετωπίζεται με γενικότερη φιλοσοφική διάθεση προς αποφυγή, ίσως, κάποιων πιο δυσάρεστων εξελίξεων. Στο έργο θα ταίριαζε και ο τίτλος «ο Καραγκιόζης παρηγορητής» ή κάτι τέτοιο.                                                                                                    <<<

* ΕΜΕΙΣ                                                                                          * ΟΙ ΗΡΩΕΣ ΜΑΣ                                                                       * ΟΙ ΙΣΤΟΡΙΕΣ ΜΑΣ                                                                   * ΤΑ ΤΡΑΓΟΥΔΙΑ ΜΑΣ                                                             * ΟΙ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΜΑΣ                                                              * ΚΙ' ΕΣΕΙΣ  Καραγκιόζης1950

 
................................................................. ................................................................. .................................................................
................................................................. ................................................................. .................................................................
................................................................. ................................................................. .................................................................
................................................................. ................................................................. .................................................................
................................................................. ................................................................. .................................................................
................................................................. ................................................................. ...................................................................  
................................................................. ................................................................. .................................................................

................................................................. ................................................................. .................................................................

...................................................................