ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ-ΑΠΟΔΟΣΗ ΚΩΣΤΑ ΣΤΑΪΚΟΠΟΥΛΟΥ

ΑΥΤΟΤΕΛΕΙΣ  ΠΑΡΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΟΥ ΘΕΑΤΡΟΥ ΣΚΙΩΝ

<<<  Ε  Ι  Σ  Ο  Δ  Ο  Σ    Ε  Λ  Ε  Υ  Θ  Ε  Ρ  Η    Σ  Ε    Ο  Λ  Ο  Υ  Σ   >>> 

<<<      Νέο έργο σε τρεις πράξεις και είκοσι τρεις σκηνές με στυλ απόλυτα παραδοσιακό. Πρόκειται για την μεταφορά στο θέατρο σκιών ενός αρχαιοελληνικού αναγνώσματος, όπου, με κάποια διασκευή, το αρχικά τραγικό τέλος γίνεται ευχάριστο, ενώ πολλοί δεύτεροι ρόλοι συναγωνίζονται τους πρωταγωνιστές. Λαμβάνουν  μέρος  δέκα  τέσσερα πρόσωπα με όχι περισσότερα από  δύο  επί σκηνής, οπότε μπορεί κάποιος να παίξει το έργο και χωρίς βοηθό. Θα ταίριαζε και ο τίτλος «ο Καραγκιόζης εξηγητής ονείρων»          <<<

* ΕΜΕΙΣ                                                                                          * ΟΙ ΗΡΩΕΣ ΜΑΣ                                                                       * ΟΙ ΙΣΤΟΡΙΕΣ ΜΑΣ                                                                   * ΤΑ ΤΡΑΓΟΥΔΙΑ ΜΑΣ                                                             * ΟΙ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΜΑΣ                                                              * ΚΙ' ΕΣΕΙΣ  Καραγκιόζης1950

 
................................................................. ................................................................. .................................................................
................................................................. ................................................................. .................................................................
................................................................. ................................................................. .................................................................
................................................................. ................................................................. .................................................................
................................................................. ................................................................. .................................................................
................................................................. ................................................................. ...................................................................  
................................................................. ................................................................. .................................................................

................................................................. ................................................................. .................................................................

...................................................................