ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ-ΑΠΟΔΟΣΗ ΚΩΣΤΑ ΣΤΑΪΚΟΠΟΥΛΟΥ

ΑΥΤΟΤΕΛΕΙΣ  ΠΑΡΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΟΥ ΘΕΑΤΡΟΥ ΣΚΙΩΝ

<<<  Ε  Ι  Σ  Ο  Δ  Ο  Σ    Ε  Λ  Ε  Υ  Θ  Ε  Ρ  Η    Σ  Ε    Ο  Λ  Ο  Υ  Σ   >>> 

<<<      Νέο έργο σε τρεις πράξεις και είκοσι μια σκηνές. Παίζουν δέκα τρία πρόσωπα με περισσότερα από δύο επί σκηνής σε αρκετές περιπτώσεις, οπότε για την παρουσίασή του απαιτείται τουλάχιστον ένας βοηθός. Παρότι η πλοκή του είναι κατά βάση παραδοσιακή, πιο πολλές αναφορές γίνονται στην τρέχουσα καθημερινότητα με τον Καραγκιόζη απολαυστικότατο και χωρίς κάποιο παράπονο. Ένας άλλος τίτλος θα μπορούσε να είναι «ο Καραγκιόζης και το παράπονο του Βεζίρη».                               <<<

* ΕΜΕΙΣ                                                                                          * ΟΙ ΗΡΩΕΣ ΜΑΣ                                                                       * ΟΙ ΙΣΤΟΡΙΕΣ ΜΑΣ                                                                   * ΤΑ ΤΡΑΓΟΥΔΙΑ ΜΑΣ                                                             * ΟΙ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΜΑΣ                                                              * ΚΙ' ΕΣΕΙΣ  Καραγκιόζης1950

 
................................................................. ................................................................. .................................................................
................................................................. ................................................................. .................................................................
................................................................. ................................................................. .................................................................
................................................................. ................................................................. .................................................................
................................................................. ................................................................. .................................................................
................................................................. ................................................................. ...................................................................  
................................................................. ................................................................. .................................................................

................................................................. ................................................................. .................................................................

...................................................................