ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ-ΑΠΟΔΟΣΗ ΚΩΣΤΑ ΣΤΑΪΚΟΠΟΥΛΟΥ

ΑΥΤΟΤΕΛΕΙΣ  ΠΑΡΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΟΥ ΘΕΑΤΡΟΥ ΣΚΙΩΝ

<<<  Ε  Ι  Σ  Ο  Δ  Ο  Σ    Ε  Λ  Ε  Υ  Θ  Ε  Ρ  Η    Σ  Ε    Ο  Λ  Ο  Υ  Σ   >>> 

<<<      Νέο έργο σε τρεις πράξεις και είκοσι δύο σκηνές. Λαμβάνουν μέρος δέκα τρία πρόσωπα με αξιοποίηση όλων ανεξαιρέτως των δεύτερων ρόλων και τον γέρο Σαμπαναγά να είναι σκέτη απόλαυση. Γίνεται διακωμώδηση συνηθειών παλαιοτέρων εποχών και αναφορά σε πολλά λαογραφικά στοιχεία, ως επί το πλείστον παραδοσιακά. Το έργο δεν μπορεί να παιχθεί από ένα άτομο, χρειάζεται τουλάχιστον ένας βοηθός.  Θα ταίριαζε και ο τίτλος «ο Καραγκιόζης συσκευαστής τροφίμων».                                    <<<

* ΕΜΕΙΣ                                                                                          * ΟΙ ΗΡΩΕΣ ΜΑΣ                                                                       * ΟΙ ΙΣΤΟΡΙΕΣ ΜΑΣ                                                                   * ΤΑ ΤΡΑΓΟΥΔΙΑ ΜΑΣ                                                             * ΟΙ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΜΑΣ                                                              * ΚΙ' ΕΣΕΙΣ  Καραγκιόζης1950

 
................................................................. ................................................................. .................................................................
................................................................. ................................................................. .................................................................
................................................................. ................................................................. .................................................................
................................................................. ................................................................. .................................................................
................................................................. ................................................................. .................................................................
................................................................. ................................................................. ...................................................................  
................................................................. ................................................................. .................................................................

................................................................. ................................................................. .................................................................

...................................................................