ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ-ΑΠΟΔΟΣΗ ΚΩΣΤΑ ΣΤΑΪΚΟΠΟΥΛΟΥ

ΑΥΤΟΤΕΛΕΙΣ  ΠΑΡΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΟΥ ΘΕΑΤΡΟΥ ΣΚΙΩΝ

<<<  Ε  Ι  Σ  Ο  Δ  Ο  Σ    Ε  Λ  Ε  Υ  Θ  Ε  Ρ  Η    Σ  Ε    Ο  Λ  Ο  Υ  Σ   >>> 

<<<      Νέο έργο σε τρεις πράξεις και είκοσι μία σκηνές βασισμένο στο παραδοσιακό πιθάρι, το οποίο παρουσίαζε κάποιες ατέλειες. Λαμβάνουν μέρος σε αυτό δώδεκα πρόσωπα και όλα παίζουν σπουδαίο ρόλο με τον Εβραίο ασυναγώνιστο, σε μια παράσταση, που περιέχει πολλά λαογραφικά στοιχεία, αλλά και εξηγήσεις σε κάποια θέματα, τα οποία, ενώ  έχουν προβληματίσει πολλούς, παραμένουν ανεξήγητα. «Ο  Καραγκιόζης μέγας φιλόσοφος» ίσως είναι ένας εναλλακτικός τίτλος για το έργο αυτό.                <<<

* ΕΜΕΙΣ                                                                                          * ΟΙ ΗΡΩΕΣ ΜΑΣ                                                                       * ΟΙ ΙΣΤΟΡΙΕΣ ΜΑΣ                                                                   * ΤΑ ΤΡΑΓΟΥΔΙΑ ΜΑΣ                                                             * ΟΙ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΜΑΣ                                                              * ΚΙ' ΕΣΕΙΣ  Καραγκιόζης1950

 
................................................................. ................................................................. .................................................................
................................................................. ................................................................. .................................................................
................................................................. ................................................................. .................................................................
................................................................. ................................................................. .................................................................
................................................................. ................................................................. .................................................................
................................................................. ................................................................. ...................................................................  
................................................................. ................................................................. .................................................................

................................................................. ................................................................. .................................................................

...................................................................