ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ-ΑΠΟΔΟΣΗ ΚΩΣΤΑ ΣΤΑΪΚΟΠΟΥΛΟΥ

ΑΥΤΟΤΕΛΕΙΣ  ΠΑΡΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΟΥ ΘΕΑΤΡΟΥ ΣΚΙΩΝ

<<<  Ε  Ι  Σ  Ο  Δ  Ο  Σ    Ε  Λ  Ε  Υ  Θ  Ε  Ρ  Η    Σ  Ε    Ο  Λ  Ο  Υ  Σ   >>> 

<<<   Νέο έργο σε τρεις πράξεις καιδέκα εννέα σκηνές φτιαγμένο ειδικά για την επέτειο των διακοσίων χρόνων από την Ελληνική επανάσταση του 1821. Λαμβάνουν μέρος δέκα επτά πρόσωπα με τον Καραγκιόζη σ' ένα ρόλο όνειρο... Για την παρουσίαση του έργου είναι απαραίτητος τουλάχιστον ένας βοηθός, ενώ θα του ταίριαζε και ο τίτλος «ο Καραγκιόζης και η Ελληνική επανάσταση του 1821».                                                                                                                                                                                        <<<

 
................................................................. ................................................................. .......................................

..........................

................................................................. ................................................................. .................................................................
................................................................. ................................................................. .................................................................
................................................................. ................................................................. .................................................................
................................................................. ................................................................. .................................................................
................................................................. ................................................................. ...................................................................  
................................................................. ................................................................. .................................................................

................................................................. ................................................................. .................................................................

...................................................................

* ΕΜΕΙΣ                                                                                          * ΟΙ ΗΡΩΕΣ ΜΑΣ                                                                       * ΟΙ ΙΣΤΟΡΙΕΣ ΜΑΣ                                                                   * ΤΑ ΤΡΑΓΟΥΔΙΑ ΜΑΣ                                                             * ΟΙ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΜΑΣ                                                              * ΚΙ' ΕΣΕΙΣ  Καραγκιόζης1950

................................................................. ................................................................. .................................................................

................................................................