ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ-ΑΠΟΔΟΣΗ ΚΩΣΤΑ ΣΤΑΪΚΟΠΟΥΛΟΥ

ΑΥΤΟΤΕΛΕΙΣ  ΠΑΡΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΟΥ ΘΕΑΤΡΟΥ ΣΚΙΩΝ

<<<  Ε  Ι  Σ  Ο  Δ  Ο  Σ    Ε  Λ  Ε  Υ  Θ  Ε  Ρ  Η    Σ  Ε    Ο  Λ  Ο  Υ  Σ   >>> 

<<<       Νέο έργο σε τρεις πράξεις και δέκα οκτώ σκηνές. Συμμετέχουν δέκα τρία πρόσωπα με τον Καραγκιόζη σε πολύ μεγάλες  περιπέτειες. Γίνεται μια καλή προσπάθεια παντρέματος της παράδοσης με την διαχρονική καθημερινότητα, που φθάνει μέχρι και τις μέρες μας. Απολαυστικός ο Καραγκιόζης μέσα στην αγωνία του, απολαυστικοί και οι υπόλοιποι ήρωες, που καθένας βγάζει τον πραγματικό του εαυτό. Άλλος τίτλος που θα μπορούσε να δοθεί είναι: «ο Καραγκιόζης θαλασσοπόρος» ή κάτι τέτοιο.        <<<

* ΕΜΕΙΣ                                                                                          * ΟΙ ΗΡΩΕΣ ΜΑΣ                                                                       * ΟΙ ΙΣΤΟΡΙΕΣ ΜΑΣ                                                                   * ΤΑ ΤΡΑΓΟΥΔΙΑ ΜΑΣ                                                             * ΟΙ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΜΑΣ                                                              * ΚΙ' ΕΣΕΙΣ  Καραγκιόζης1950

 
................................................................. ................................................................. .................................................................
................................................................. ................................................................. .................................................................
................................................................. ................................................................. .................................................................
................................................................. ................................................................. .................................................................
................................................................. ................................................................. .................................................................
................................................................. ................................................................. ...................................................................  
................................................................. ................................................................. .................................................................

................................................................. ................................................................. .................................................................

...................................................................