ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ-ΑΠΟΔΟΣΗ ΚΩΣΤΑ ΣΤΑΪΚΟΠΟΥΛΟΥ

ΑΥΤΟΤΕΛΕΙΣ  ΠΑΡΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΟΥ ΘΕΑΤΡΟΥ ΣΚΙΩΝ

<<<  Ε  Ι  Σ  Ο  Δ  Ο  Σ    Ε  Λ  Ε  Υ  Θ  Ε  Ρ  Η    Σ  Ε    Ο  Λ  Ο  Υ  Σ   >>> 

<<<      Νέο έργο σε τρεις πράξεις και δέκα επτά σκηνές. Παίζουν δέκα τρία πρόσωπα με τον Καραγκιόζη και τον Χατζηαβάτη σε μεγάλες στιγμές. Το στυλ του έργου παραδοσιακό και η πλοκή του επίσης, η υπόθεση, όμως, ξεφεύγει αρκετά από την παράδοση, που θέλει την γυναίκα άβουλη και πάντα υπό. Απολαυστικοί και οι δεύτεροι ρόλοι, χωρίς εξαίρεση. Το έργο δύσκολα μπορεί να παιχθεί από ένα άτομο. Ένας βοηθός είναι απαραίτητος. Θα του ταίριαζε και ο τίτλος «ο Καραγκιόζης προξενήτρα».                <<<

* ΕΜΕΙΣ                                                                                          * ΟΙ ΗΡΩΕΣ ΜΑΣ                                                                       * ΟΙ ΙΣΤΟΡΙΕΣ ΜΑΣ                                                                   * ΤΑ ΤΡΑΓΟΥΔΙΑ ΜΑΣ                                                             * ΟΙ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΜΑΣ                                                              * ΚΙ' ΕΣΕΙΣ  Καραγκιόζης1950

 
................................................................. ................................................................. .................................................................
................................................................. ................................................................. .................................................................
................................................................. ................................................................. .................................................................
................................................................. ................................................................. .................................................................
................................................................. ................................................................. .................................................................
................................................................. ................................................................. ...................................................................  
................................................................. ................................................................. .................................................................

................................................................. ................................................................. .................................................................

...................................................................