ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ-ΑΠΟΔΟΣΗ ΚΩΣΤΑ ΣΤΑΪΚΟΠΟΥΛΟΥ

ΑΥΤΟΤΕΛΕΙΣ  ΠΑΡΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΟΥ ΘΕΑΤΡΟΥ ΣΚΙΩΝ

<<<  Ε  Ι  Σ  Ο  Δ  Ο  Σ    Ε  Λ  Ε  Υ  Θ  Ε  Ρ  Η    Σ  Ε    Ο  Λ  Ο  Υ  Σ   >>> 

<<<         Παραδοσιακό έργο σε τρεις πράξεις και είκοσι έξι σκηνές. Λαμβάνουν μέρος δέκα πέντε πρόσωπα με όχι περισσότερα από δύο επί  σκηνής, ώστε να μπορεί κάποιος, αν θέλει, να παίξει το έργο και χωρίς βοηθό. Με την διασκευή, που έγινε, το έργο δεν άλλαξε σημαντικά, λόγω και της διαχρονικότητας των παραστάσεων του θεάτρου σκιών, αλλά οπωσδήποτε  κάποιες μικροατέλειες, που υπήρχαν στο αρχικό έργο, αποφεύχθηκαν. Θα ταίριαζε και ο τίτλος «ο Καραγκιόζης ταξιδευτής».                                                  <<<

* ΕΜΕΙΣ                                                                                          * ΟΙ ΗΡΩΕΣ ΜΑΣ                                                                       * ΟΙ ΙΣΤΟΡΙΕΣ ΜΑΣ                                                                   * ΤΑ ΤΡΑΓΟΥΔΙΑ ΜΑΣ                                                             * ΟΙ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΜΑΣ                                                              * ΚΙ' ΕΣΕΙΣ  Καραγκιόζης1950

 
................................................................. ................................................................. .................................................................
................................................................. ................................................................. .................................................................
................................................................. ................................................................. .................................................................
................................................................. ................................................................. .................................................................
................................................................. ................................................................. .................................................................
................................................................. ................................................................. ...................................................................  
................................................................. ................................................................. .................................................................

................................................................. ................................................................. .................................................................

...................................................................